fbpx

התקשרו עכשיו

מכון רישוי לרכב - אפשר גם אחרת

עלות אגרת הרישוי לרכב היא רק שלב מתסכל ראשון באחת מן הדרישות המלחיצות והמתסכלות ביותר, אשר מטרתה היא שמירה על בטיחות באמצעות חיוב כלל הרכבים המורשים לעלות על הכביש בבדיקה תקופתית.

מכוני הרישוי מיועדים לביצוע הבדיקה בפועל, לאחר תשלום האגרה, כאשר אופי הבדיקה זהה ומחויב בכלל המכונים וכולל את האלמנטים הבאים:

  • פנסים ונורות- נורות האיתות ופנסי התאורה והדרך מיועדים הן לספק רמת תאורה נוחה לנהיגה בכל שעה ובכל תנאי מזג אוויר. כאשר נשרפת נורה או קיימת תקלה במנגנון החשמלי המפעיל אותה לרוב הנהג לא יהיה מודע לכך, מה שיפגום ביכולת הראיה שלו את הדרך וביכולו לעשות שימוש בסימני הדרך המוסכמים לטובת נהגים אחרים בדרך. הבדיקה השנתית נועדה לוודא כי כל מערך הפנסים והנורות ברכב תקינים.

  • מערכת ההיגוי- מערכת ההיגוי מורכבת מן ההגה ומן הצירים. אלה מיועדים להביא לשליטה אופטימלית של הנהג ברכב ואחראים על מהירות התגובה של הרכב, הפניות והיציבות. מערכת זו עשויה להזדקק לכוונון של ההגה מעת לעת ונבחנת בקפדנות במעמד הטסט.

  • צמיגים וגלגלים- עובי הצמיגים, החריצים והנפח אחראים על יציבות הרכב על הכביש ומניעת החלקות. תחזוקת צמיגים תקינים חשובה ורלוונטית בכל עת, לרבות הצמיג הרזרבי אשר חובה להחזיק בתא המטען של הרכב.

  • בלמים- מערכת הבלמים של הרכב נבחנת בקפדנות, וזאת בשל חשיבות הבלמים בתפקוד הרכב על הכביש, לצד נטייתם לשחיקה. הבלמים אחראים על מהירות העצירה ונבחנים בתנאי מעבדה המדמים נסיעה חופשית במגוון מהירויות ומצבים במכון הרישוי.

  • ציוד חובה ברכב- על כל רכב חלה החובה להחזיק ברכב משולש אזהרה למקרה הצורך, אפוד זוהר, פח אשפה קטן, גלגל רזרבי ומגבה להחלפת גלגל. בדיקת רישוי תבחן את המצאות כל אלה ברכב.

  • מגבים- המגבים הם כלי פשוט, זול לרכישה ולהתקנה אשר נועד לסייע בשיפור שדה הראיה במצבים שונים: גשמים, ערפל ותנאי מזג אוויר קשים. מגב שחוק לא יסייע בשיפור שדה הראיה לנהג ומחויב בהחלפה.

  • לוחיות רישוי- חלה חובה חוקית על כל רכב לנסיעה עם לוחיות רישוי גלויות ונקיות, להזדהות בפני כל גורם.


למרות החשיבות של הבדיקה והרציונל הקיים בכל אחד מסעיפיה רבים חוששים מבדיקת הרישוי- הטסט לרכב ומאמינים כי הבדיקה אינה מתבצעת ביושרה ובהגינות.

מכון הרישוי המחודש פליקס שבעיר לוד, יצר סטנדרטים חדשים אליהם נושאים עיניים מכוני רישוי מורשים בכלל הארץ, כאשר עורך דין חנן חדד הצליח להציב סטנדרטים, נראות ושירות ברמות גבוהות במיוחד, בניגוד לתדמית הירודה הקיימת למכונים בישראל.

מעבר למסלולי בדיקה מקצועיים, צוותי בוחנים מורשים ומנוסים, ניהול תורים קפדני והוגן וציוד בדיקה ממיטב הקדמה הטכנולוגית, דאג חדד להציב במקום מערך מצלמות מתקדמות במעגל סגור המצלמות בבירור כל בדיקה, ומאפשר בירור נוסף וחוות דעת לכל החלטה, למתן שירותים באמינות ובשקיפות לכל לקוח.

 

טסט בלי לצאת מהבית

רישוי שנתי

כיוון פרונט

בדיקות קנייה