מסמכים נדרשים לטסט

מסמכים הנדרשים לרישוי רכב בזמן מבחן רישוי (טסט)
א. רישיון רכב – אגרה משולמת (המוחתמת בחותמת בנק) או באמצעות האינטרנט המציין ששולמה האגרה.
ב. תעודה מזהה של הבעל הרשום ברישיון הרכב.
ג. תעודה מזהה גם של נהג הרכב + ייפוי כוח
ד. כאשר הבעל הרשום ברישיון הרכב הוא חברה יש לקבל ייפוי כוח וחותמת חברה.
ה. תעודת ביטוח התוקף החתומה בחותמת הבנק (לא חייבת להיות על שם בעל הרכב)
ו. במידה וקיימים בבעלות הרכב בעלים נוספים חובה גם ייפוי כוח מהבעלים הנוספים הרשומים ברישיון הרכב.
ז. רכב חדש שהגדרתו פרטי / פרטי דו שימושי פטור ממבחן רישוי ב-3 השנים הראשונות, אך חייב לשלם אגרת הרישוי למדינה!
ח. במקרה ואבדה / הושחתה תווית הכשירות ניתן לקבל תווית חדשה בכל אחד ממכוני הרישוי בארץ. (זאת לאחר ביצוע זיהוי הרכב ע"י בוחן רכב תמורת תשלום).
ט. במידה והרכב צריך לעבור תיקון ויחזור לטסט נוסף יציג בעל הרכב חשבונית מס/ ואו קבלה לתיקון ליקויי שנעשה ברכב

לקוח/ה! יקר/ה!
בהגיעך לטסט עליך למסור עותק/מקור מכל אישור ע"פ חוק. (למשל: העתק תעודת ביטוח חובה / אישור ייפוי כוח וכדומה) וזאת לשם שמירתו בארכיון לפי דרישות משרד התחבורה.
את/ה רשאי/ת ומוזמן/ת להגיע עם עותק מתאים מכל מסמך נדרש ולחילופין עלות צילום/העתקה/מייל/הדפסת מסמך הינה ברשותך בלבד בעלות 4 ₪.
לשירותך מכון רישוי פליקס לוד החדש! לעבור טסט לרכב בבטחון!!!